Encorsa

SOLUȚII Descoperiți cum puteți accelera procesul de trasformare digitală al organizației, în fucție de tehnologie, industrie, departament sau tipul de flux.

COMPANIE Noi suntem Encorsa. O companiei cu 5 ani de experiență în consultanță și peste 100 de proiecte de transformare digitală implementate cu succes.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Acești termeni și condiții („Acordul”) stabilesc termenii și condițiile generale ale utilizării de către dumneavoastră a site-ului web encorsa.ro („Site-ul web” sau „Serviciul”) și oricare dintre produsele și serviciile sale asociate (colectiv, „Serviciile”). Acest Acord este obligatoriu legal între dumneavoastră („Utilizatorul”, „dumneavoastră” sau „al dumneavoastră”) și Encorsa HQ („Encorsa HQ”, „noi”, „ne” sau „al nostru”). Dacă încheiați acest Acord în numele unei afaceri sau alte entități juridice, înseamnă că aveți autoritatea de a obliga astfel de entitate de acest Acord, caz în care termenii „Utilizator”, „dumneavoastră” sau „al dumneavoastră” se vor referi la acea entitate. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui Acord, nu trebuie să acceptați acest Acord și nu aveți permisiunea de a accesa și utiliza Site-ul web și Serviciile. Accesând și utilizând Site-ul web și Serviciile, recunoașteți că ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți legați de termenii acestui Acord. Recunoașteți că acest Acord este un contract între dumneavoastră și Encorsa HQ, deși este electronic și nu este semnat fizic de dumneavoastră, și reglementează utilizarea Site-ului web și a Serviciilor de către dumneavoastră.

 

 

LINK-URI CĂTRE ALTE RESURSE

 

Deși Site-ul web și Serviciile pot face trimitere prin link către alte resurse (cum ar fi site-uri web, aplicații mobile etc.), noi nu implicăm, direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare, aviz sau afiliere cu orice resursă legată, cu excepția cazurilor în care este specificat în mod expres aici. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea, și nu garantăm ofertele, ale oricăror afaceri sau indivizi sau conținutul resurselor lor. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul oricăror alte terțe părți. Ar trebui să revizuiți cu atenție declarațiile legale și alte condiții de utilizare ale oricărei resurse pe care o accesați prin intermediul unui link pe Site-ul web. Legătura dumneavoastră cu orice alte resurse externe site-ului se face pe propriul risc.

 

 

UTILIZĂRI INTERZISE

 

În plus față de alți termeni stabiliți în Acord, vi se interzice utilizarea Site-ului web și a Serviciilor sau a Conținutului: (a) în scopuri ilegale; (b) pentru a solicita altora să efectueze sau să participe la acte ilegale; (c) pentru a încălca orice reglementări internaționale, federale, provinciale sau de stat, reguli, legi sau ordonanțe locale; (d) pentru a încălca sau viola drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora; (e) pentru a hărțui, abuza, insulta, vătăma, defăima, calomnia, disprețui, intimida sau discrimina pe baza de gen, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau handicap; (f) pentru a trimite informații false sau înșelătoare; (g) pentru a încărca sau transmite viruși sau orice alt tip de cod rău intenționat care poate fi utilizat în orice mod care va afecta funcționalitatea sau operarea Site-ului web și a Serviciilor, a produselor și serviciilor terților, sau a Internetului; (h) pentru spam, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling sau scraping; (i) în orice scop obscen sau imoral; sau (j) pentru a interfera sau ocoli caracteristicile de securitate ale Site-ului web și Serviciilor, ale produselor și serviciilor terților, sau ale Internetului. Ne rezervăm dreptul de a opri utilizarea Site-ului web și a Serviciilor de către dumneavoastră pentru încălcarea oricărei dintre utilizările interzise.

 

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

„Drepturile de Proprietate Intelectuală” înseamnă toate drepturile prezente și viitoare conferite de statut, lege comună sau echitate în legătură cu orice drepturi de autor și drepturi conexe, mărci comerciale, desene, patente, invenții, bunăvoință și dreptul de a da în judecată pentru inducere în eroare, drepturi la invenții, drepturi de utilizare, și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, în fiecare caz fie înregistrate sau neînregistrate și incluzând toate aplicațiile și drepturile de a aplica pentru a fi acordate, drepturi de a revendica prioritate din astfel de drepturi și toate drepturile similare sau echivalente sau forme de protecție și orice alte rezultate ale activității intelectuale care exista sau vor exista acum sau în viitor în orice parte a lumii. Acest Acord nu vă transferă nicio proprietate intelectuală deținută de Encorsa HQ sau de terțe părți, și toate drepturile, titlurile și interesele față de astfel de proprietate vor rămâne (între părți) exclusiv cu Encorsa HQ. Toate mărcile comerciale, mărcile de serviciu, grafica și logo-urile utilizate în legătură cu Site-ul web și Serviciile, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Encorsa HQ sau ale licențiatorilor săi. Alte mărci comerciale, mărci de serviciu, grafica și logo-urile utilizate în legătură cu Site-ul web și Serviciile pot fi mărcile comerciale ale altor terțe părți. Utilizarea Site-ului web și a Serviciilor de către dumneavoastră nu vă acordă niciun drept sau licență de a reproduce sau utiliza orice mărci comerciale ale Encorsa HQ sau ale terților.

 

 

DESPĂGUBIRE

 

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați Encorsa HQ și afiliații săi, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii și licențiatorii de orice răspunderi, pierderi, daune sau costuri, incluzând onorariile rezonabile ale avocaților, suportate în legătură cu sau rezultând din orice acuzații, pretenții, acțiuni, dispute sau cereri ale unor terțe părți afirmate împotriva oricăruia dintre ei ca urmare a sau în legătură cu Conținutul dumneavoastră, utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului Web și a Serviciilor sau orice conduită intenționată greșită din partea dumneavoastră.

 

 

SEVERABILITATE

 

Toate drepturile și restricțiile conținute în acest Acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și obligatorii numai în măsura în care nu încalcă nicio lege aplicabilă și sunt destinate să fie limitate în măsura necesară astfel încât să nu facă acest Acord ilegal, invalid sau inaplicabil. Dacă orice prevedere sau parte a oricărei prevederi a acestui Acord va fi considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă de către un tribunal competent, intenția părților este ca prevederile rămase sau părțile rămase să constituie acordul lor în ceea ce privește obiectul prezent, și toate astfel de prevederi rămase sau părți ale acestora să rămână în vigoare.

 

 

REZOLVAREA DISPUTELOR

 

Formarea, interpretarea și executarea acestui Acord și orice dispute rezultate din el vor fi guvernate de legile substanțiale și procedurale ale României fără a ține cont de regulile sale privind conflictele sau alegerea legii și, în măsura aplicabilă, de legile României. Jurisdicția exclusivă și locul pentru acțiuni legate de subiectul prezent vor fi tribunalele situate în România, și prin prezenta vă supuneți jurisdicției personale ale acestor tribunale. Renunțați prin prezenta la orice drept la un proces cu juriu în orice procedură rezultând din sau legată de acest Acord. Convenția Națiunilor Unite asupra Contractelor pentru Vânzarea Internațională de Mărfuri nu se aplică acestui Acord.

 

 

MODIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica acest Acord sau termenii săi relativi la Site-ul web și Serviciile în orice moment, la discreția noastră. Când facem acest lucru, vom posta o notificare pe pagina principală a Site-ului web. De asemenea, putem oferi notificări în alte moduri, la discreția noastră, cum ar fi prin intermediul informațiilor de contact pe care le-ați furnizat.

 

O versiune actualizată a acestui Acord va fi efectivă imediat după postarea Acordului revizuit, dacă nu se specifică altfel. Continuarea utilizării Site-ului web și a Serviciilor după data efectivă a Acordului revizuit (sau orice alt act specificat în acel moment) va constitui consimțământul dumneavoastră la acele schimbări.

 

 

ACCEPTAREA ACESTOR TERMENI

 

Recunoașteți că ați citit acest Acord și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile sale. Accesând și utilizând Site-ul web și Serviciile, sunteți de acord să fiți legați de acest Acord. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii acestui Acord, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați Site-ul web și Serviciile.

 

CONTACTAȚI-NE

 

Dacă aveți întrebări, preocupări sau plângeri referitoare la acest Acord, vă încurajăm să ne contactați folosind detaliile de mai jos:

 

office@encorsa.com

 

Acest document a fost actualizat ultima dată pe 13 martie 2024.