Encorsa

SOLUȚII Descoperiți cum puteți accelera procesul de trasformare digitală al organizației, în fucție de tehnologie, industrie, departament sau tipul de flux.

COMPANIE Noi suntem Encorsa. O companiei cu 5 ani de experiență în consultanță și peste 100 de proiecte de transformare digitală implementate cu succes.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Encorsa recunoaște importanța confidențialității datelor personale ale vizitatorilor site-ului său. Această Politică de Confidențialitate stabilește baza pe care gestionăm și stocăm informațiile personale colectate pe site-ul nostru https://encorsa.ro.

 

Noua Regulamentare Europeană privind protecția datelor personale se regăsește în Regulamentul 2016/679/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și libera circulație a acestor date și abrogă Directiva 95/46/EC (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

 

Politica noastră de Confidențialitate prezintă principiile și măsurile luate pentru a asigura conformitatea prelucrării datelor conform Regulamentului. Astfel, intenționăm să avem cu clienții, partenerii și vizitatorii site-ului nostru o relație bazată pe etică, încredere și transparență.

 

 

SCOPUL ȘI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII

 

Scopul prelucrării datelor personale constă în a răspunde solicitării transmise de dumneavoastră pe site-ul nostru. Temeiul legal al prelucrării datelor personale este reprezentat de consimțământul dumneavoastră dat conform art. 6 în Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind Protecția Datelor Personale și interesul nostru legitim.

 

 

CATEGORIILE DE DATE

 

Encorsa prelucrează, în ceea ce vă privește, următoarele categorii de date personale: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, funcție, nume companie și alte informații transmise  prin solicitare.

 

 

CUM SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE DE PE SITE

 

Dacă descărcați anumite articole sau materiale de pe site-ul nostru sau alte tipuri de conținut în legătură cu produsele și serviciile noastre, vom colecta adresa de email;

 

Dacă ne contactați cu un comentariu, o întrebare sau o plângere, s-ar putea să vă solicităm informații pentru a fi identificat, precum numele, adresa și numărul de telefon, împreună cu alte informații necesare pentru a vă oferi rapid un răspuns. Vom păstra aceste informații pentru maximum 3 ani de la colectare pentru a vă ajuta în viitor și pentru a îmbunătăți serviciile noastre către clienți, ofertele și site-ul și, de asemenea, pentru a ajuta la rezolvarea posibilelor litigii în care ar putea fi implicată compania noastră;

 

Atenție! Nu sunteți obligat să ne furnizați aceste informații, dar dacă nu ni le furnizați, s-ar putea să nu vă putem oferi răspunsuri relevante sau detaliate la solicitările dumneavoastră de afaceri. Metodele prin care luăm legătura cu dumneavoastră vă vor oferi întotdeauna posibilitatea de a solicita îndepărtarea datelor personale din comunicările viitoare.

 

 

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

 

Site-ul nostru stochează și procesează informații din browser folosind cookie-uri. În măsura în care aceste informații pot fi considerate date personale, sunt utilizate exclusiv în scopul gestionării site-ului nostru. Cookie-urile pe care le folosim au scopul de a te ajuta să navighezi eficient și să efectuezi anumite funcții. Mai multe informații găsiți pe pagina Encorsa dedicată pentru politica privind cookie-urile.

 

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI CĂRORA LE SUNT TRANSMISE DATELE

 

Datele dvs. personale sunt stocate și păstrate în baza noastră de date corespunzătoare site-ului companiei. Niciun terț nu are acces la datele dvs., cu excepția cazului în care există o obligație legală sau contractuală.

 

Obligația contractuală va fi concepută în funcție de modul în care se desfășoară procesul de verificare care ar necesita transmiterea datelor către partenerii contractuali ai companiei. Datele vor fi transmise partenerilor contractuali numai dacă aceștia furnizează conformitatea cu obligația de prelucrare a datelor și implementarea unor măsuri tehnice și organizaționale adecvate.

 

 

DREPTURILE SUBIECȚILOR DE DATE

 

În legătură cu prelucrarea Datelor Personale și pe baza condițiilor specificate de Regulamentul privind protecția datelor, puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 

Dreptul de acces la datele personale care vă privesc: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date personale care sunt prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite, perioada previzionată pentru care vor fi stocate sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina acea perioadă; existența luării automatizate a deciziilor, inclusiv profilarea;

 

Dreptul la rectificare sau actualizare atunci când datele sunt inexacte sau incomplete pe parcursul prelucrării și înainte de emiterea raportului final; dacă există erori legate de datele dvs. prelucrate, puteți solicita rectificarea lor; dacă datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite astfel de date, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate;

 

Dreptul la ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de exemplu, când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate anterior): puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă aceste date nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-ați retras consimțământul și nu există alt temei legal pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care prevalează pentru prelucrare; datele personale au fost prelucrate ilegal; datele personale trebuie șterse pentru conformitatea cu o obligație legală; datele personale au fost colectate în legătură cu oferirea serviciilor societății informaționale;

 

Dreptul la restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe: aveți dreptul la restricționarea prelucrării datelor în următoarele cazuri: ați contestat exactitatea datelor personale pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor personale și solicitați restricționarea utilizării lor în schimb; dacă compania nu mai are nevoie de datele personale pentru scopurile prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; dacă v-ați opus prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale companiei prevalează asupra dvs.;

 

Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale dacă acestea se referă la marketing direct. Astfel, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care compania demonstrează motive legitime pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

 

Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor care vă privesc în baza unei cereri trimise la adresa de email office@encorsa.com;

 

Dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor personale către un alt operator desemnat de dumneavoastră;

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor: Nu veți fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

 

Pentru întrebări suplimentare legate de prelucrarea datelor personale sau în legătură cu utilizarea datelor personale de către Operator, vă rugăm să contactați Ofițerul pentru Protecția Datelor la adresele de email următoare: office@encorsa.com.

 

Dacă credeți că drepturile dumneavoastră au fost încălcate, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

 

Această Politică de Confidențialitate poate fi actualizată ocazional, de exemplu, în urma modificării legislației relevante. Încurajăm vizitatorii site-ului nostru să verifice periodic această pagină pentru a fi informați despre ultimele noutăți privind practicile noastre de confidențialitate.

 

 

DATE DE CONTACT

 

Website-ul nostrum https://encorsa.ro apartine si este administrat de catre ENCORSA HQ SRL, companie românească (date de identificare: Nr. Reg. Com.: J40/21574/2005, CUI: RO18239095), care poate fi contactata in urmatoarele moduri:

 

Telefonic: 0766.372.356

 

E-mail: office@encorsa.com

 

La adresa: Strada General H. M. Berthelot 59, București