Tipuri de implementări

Flux de lucru cereri de concediu

Unul dintre numeroasele fluxuri de lucru legate de resurse umane care pot fi automatizate folosind WEBCON Business Process Suite este administrarea cererilor de concediu.

Procesul de administrare a unei cereri de concediu și obținerea aprobării implică un solicitant, șeful său ierarhic și departamentul de personal. Poate fi complicat iar în practică, prelucrarea unei cereri de concediu urmărește de obicei următorii pași:

 • verificarea automată a numărului de zile de concediu rămase la care are dreptul un solicitant;
 • verificarea datelor pe baza cererilor de concediu aprobate în departament pentru coordonarea absențelor;
 • trimiterea cererii către șeful său ierarhic pentru aprobare;
 • notificarea departamentului de personal cu privire la cererea de concediu aprobată, urmată de introducerea concediului în sistemul de resurse umane;
 • setarea automată a absenței angajaților în calendarul firmei (Microsoft Exchange);
 • setarea (automată) a unei persoane inlocuitoare ce preia sarcinile în procesele de flux de lucru.

Un alt avantaj al platformei WEBCON BPS este dat de posibilitatea de a programa acțiuni suplimentare la fiecare pas al procesului de mai sus. Aceste acțiuni pot include trimiterea unei alerte prin e-mail șefului ierarhic după introducerea cererii de concediu, informarea prin e-mail a persoanei inlocuitoare odată ce cererea este aprobată, introducerea aprobării în sistemul de resurse umane sau informarea clienților despre înlocuirea temporară, etc.

Caracteristicile de bază ale WEBCON Business Process Suite pentru procesarea fluxurilor de lucru în domeniul resurselor umane includ:

 • posibilitatea modelării interne a oricărui număr de cereri legate de resursele umane, fără costuri suplimentare;
 • gestionarea eficientă a schimbărilor, inclusiv un suport bun în cazul înlocuirilor temporare și delegarea sarcinilor;
 • posibilitatea de a modifica un flux de lucru existent în cazul în care procedurile de business se schimbă;
 • monitorizarea completă a cererilor înregistrate și procesate, inclusiv istoricul aprobărilor și modificărilor;
 • rapoarte de proces și identificarea blocajelor;
 • integrarea cu sistemele de HR ale companiei și Microsoft Exchange;
 • suport pentru volume mari de date și număr mare de utilizatori.

Alte exemple de fluxuri legate de departamentul de personal suportate în platforma WEBCON BPS:

 • înregistrarea și procesarea tuturor tipurilor de deplasări în interes de serviciu, inclusiv plăți în avans;
 • înregistrarea și aprobarea cererilor de majorare a salariilor, cererilor de schimbare a poziției în companie sau modificarea formei de angajare;
 • procesarea noilor angajați (documente, proceduri), inclusiv organizarea activităților lor;
 • prelucrarea documentelor de plecare (documente, proceduri) din companie;
 • rambursarea deconturilor aferente mașinilor de serviciu.

  București (HQ)

  ADRESĂ

  Anchor Business Center, Str. Timisoara, Nr. 26

  TELEFON

  +40 766.372.356

  EMAIL

  sales@encorsa.com

  Copy link